تماس صوتی مقدمه ی یک رای

ارسال هر تماس صوتی از یک نماینده، می‌تواند نظر مخاطب را جلب کند و او را به ثبت یک رای، مجاب کند.

3 ماهه
135/000 تومان

هدیه دریافتی شما:

پانزده میلیون تومان
سی میلیون تومان
پنجاه میلیون تومان
صد میلیون تومان
15,000,000 تومان
30,000,000 تومان
50,000,000 تومان
100,000,000 تومان

دریافت مشاوره رایگان برای تبلیغات انتخابات

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس در 11 اسفند 1402 جمعه برگزار می‌شود؛ مهلت تبلیغات هم از 3 تا 9 اسفند 1402 است و قبل و بعد تاریخ ذکر شده، عملا امکان اجرای تبلیغات برای نمایندگان وجود ندارد و این کار، تخلف محسوب می‌شود.

شما میتوانید نماینده مجلس امسال باشید؛اگر:

1

با ارسال پیام صوتی به شماره‌های یک منطقه، افراد همان منطقه را مخاطب قرار دهید

تولید شماره

2

پیام صوتی خود را به بانک مشاغل بر اساس شغل و نیازشان ارسال کنید

ارسال به بانک شماره

3

پیام صوتی خود را به منطقه‌ای خاص از روی نقشه ارسال کنید

آوامپ: ارسال پیام صوتی منطقه‌ای

4

از طریق آوانک، به تلفن‌های ثابت شهرها پیام صوتی ارسال کنید و افراد خانه‌دار را مخاطب قرار دهید

آواتل: ارسال به خطوط ثابت مشهد

5

تعداد افرادی که می‌خواهند به شما رای دهند را از پیش بدانید

نظرسنجی

6

ارسال پیام صوتی خود را در فواصل مشخص تکرار کرده و خود را به افراد یادآوری کنید

ارسال سریالی

نمونه صوت های آوانک برای انتخابات مجلس:

نمایندگان می‌توانند با تهیه یک صوت و ارسال آن برای مخاطبان، به آن‌ها نزدیک‌تر شوند.

هر پیام صوتی یک رای

هر پیام صوتی یک رای

هر پیام صوتی یک رای

هر پیام صوتی یک رای

هر پیام صوتی یک رای