ویــژه عـــید ســــعید فــــطر

به مناسبت عید سعید فطر آوانک قصد دارد تا به تمامی مشتریانی که در بازه زمانی چهارشنبه نهم تیرماه تا پایان روز سه شنبه پانزدهم تیرماه ارتقاء و یا یکی از محصولات آوانک را خریداری کند جایزه اهدا نماید.

نمایندگی سطح یک

پس از خرید نمایندگی سطح یک پیام صوتی آوانک میتوانید یکی از هدایای زیر را به انتخاب خود دریافت کنید:
یک عدد ربع سکه طلا
یا
یک عدد تبلت

نمایندگی سطح دو

پس از خرید نمایندگی سطح دو پیام صوتی آوانک میتوانید یکی از هدایای زیر را به انتخاب خود دریافت کنید:

یک دستگاه پرینتر رنگی سه کاره
یا
بیست درصد شارژ بیشتر معادل 140000 تومان شارژ بگیرین و هرچیزی که دوست دارین برای دوستاتون ارسال کنین.

تبدیل کاربری به نمایندگی سطح یک

پس از ارتقا پنل کاربری پیامک صوتی آوانک به نمایندگی سطح یک میتوانید هدیه زیر رادریافت کنید:

بیست درصد شارژ بیشتر معادل 290،000 تومان شارژ بگیرین و هرچیزی که دوست دارین برای مشتریاتون ارسال کنین.

تبدیل کاربری به نمایندگی سطح دو

پس از ارتقا پنل کاربری پیامک صوتی آوانک به نمایندگی سطح دو میتوانید هدیه زیر رادریافت کنید:

بیست درصد شارژ بیشتر معادل 90،000 تومان شارژ بگیرین و هرچیزی که دوست دارین برای مشتریاتون ارسال کنین.

تبدیل نمایندگی سطح دو به نمایندگی سطح یک

پس از ارتقا نمایندگی سطح 2 پیامک صوتی آوانک به نمایندگی سطح 1 میتوانید هدیه زیر رادریافت کنید:

بیست درصد شارژ بیشتر معادل 200،000 تومان شارژ بگیرین و هرچیزی که دوست دارین برای مشتریاتون ارسال کنین.

خرید پنل کاربری آوانک

پس از خرید پنل کاربری پیام صوتی آوانک میتوانید یکی از هدایای زیر را به انتخاب خود دریافت کنید:

بیست درصد شارژ بیشتر معادل 50000 تومان شارژ بگیرین و هرچیزی که دوست دارین برای دوستاتون ارسال کنین.
یا
یک سفارش ضبط صدای رایگان با صدای گویندگان حرفه ای ما در استدیو.