صـد دانـه یاقــوت

جشنواره یلدای شگفت انگیز

آوانک اپراتور پیام صوتی

آوانک به عنوان اپراتور پیام صوتی، با استفاده از خلاقیت و نوآوری روشی نو در فضای ارتباطات و تبلیغات خلق نمود.
شما با آوانک می توانید پیام صوتی خود را به مخاطبین تلفن ثابت و همراه ارسال کنید و ارتباطی جذاب و ماندگار ایجاد کنید.

اطلاعات بیشتر

بی حد و مرز از آوانک هدیه بگیرید

با شرکت در جشنواره یلدای شگفت انگیز آوانک بی حد و مرز از آوانک هدیه دریافت کنید.
آوانک در جشنواره یلدای شگفت انگیز، معادل مبلغ خرید به شما هدیه می دهد.

اطلاعات بیشتر

آوانک نــدارم!

به جمع آوانکی ها بپیوندید.

سامانه پیام صوتی

با خرید سامانه پیام صوتی آوانک، بی حد و مرز به مخاطبین تلفن ثابت و همراه، پیام صوتی ارسال کنید و معادل خرید خود از آوانک 100% اعتبار خرید هدیه بگیرید.

ثبت نام رایگان

نمایندگی سطح دو

با دریافت نمایندگی سطح دو آوانک علاوه بر برخورداری تمامی امکانات سامانه پیام صوتی به کسب در آمد با برند خود بپردازید و معادل خرید خود از آوانک 100% اعتبار خرید هدیه بگیرید.

ثبت نام رایگان

نمایندگی سطح یک

با دریافت نمایندگی سطح یک آوانک علاوه بر برخورداری تمامی امکانات سامانه پیام صوتی به کسب در آمد با برند خود بپردازید و معادل خرید خود از آوانک 100% اعتبار خرید هدیه بگیرید.

ثبت نام رایگان

اینـ فُرصَتـ تِکرار شُدَنیـ نیستــ

فقط و فقط در شب یلدا

ســــــه شنبــــــه سی ام آذر

آوانک دارم!

سطح خود را ارتقاء دهید.

ارتقاء سامانه به نمایندگی سطح دو

اگر دارنده سامانه پیام صوتی آوانک هستید می توانید با ارتقاء سامانه خود به نمایندگی سطح دو علاوه بر برخورداری از شرایط ویژه فروش، از آوانک 100% اعتبار خرید هدیه بگیرید.

ثبت نام رایگان

ارتقاء سامانه به نمایندگی سطح یک

اگر دارنده سامانه پیام صوتی آوانک هستید می توانید با ارتقاء سامانه خود به نمایندگی سطح یک علاوه بر برخورداری از شرایط ویژه فروش، از آوانک 100% اعتبار خرید هدیه بگیرید.

ثبت نام رایگان

ارتقاء نمایندگی سطح دو به نمایندگی سطح یک

با دریافت نمایندگی سطح یک آوانک علاوه بر برخورداری تمامی امکانات سامانه پیام صوتی به کسب در آمد با برند خود بپردازید و معادل خرید خود از آوانک 100% اعتبار خرید هدیه بگیرید.

ثبت نام رایگان

برای اطلاع از جشنواره های آوانکی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.