آواخوان تبدیل متن به صدا

آواخوان، تبدیل متن به صدا

تبدیل متن به صدا

تبدیل متن به صدا (یا تبدیل متن به گفتار ) در آوانک تحت عنوان آواخوان ارائه می‌‎شود، قابلیتی است که متن شما را به صدا (گفتار) تبدیل می‌کند. هر ارسالی که بیشتر از یک شماره‌ی هدف داشته باشد، ارسال گروهی تلقی می‌شود.

تبدیل نوشته به صدا چگونه ممکن است؟

تبدیل نوشته به صدا در سرویس آواخوان توسط یک ربات پیشرفته انجام می‌شود. این ربات می‌تواند متن‌های مختلف شما را با دو صدای مختلف خانم یا آقا (به انتخاب کاربر) به صورت واضح بخواند.

نکته مهم در استفاده از قابلیت تبدیل متن به گفتار

در تبدیل متن به گفتار توجه داشته باشید که تا حد امکان متن خود را واضح و با نگارش صحیح بنویسید. زمانی که متن خود را آماده کردید، یک بار آن را تست کنید. این تست برای یافتن نقاط ضعف متن شما لازم است، چرا که در برخی از قسمت‌ها برای خوانش صحیح لازم است از حرکات (فتحه، ضمه و کسره) استفاده کنید.

کاربرد قابلیت تبدیل نوشته به گفتار

قابلیت تبدیل متن به گفتار برای کاربرانی که تمایل ندارند متن پیام‌شان را برای خودشان بخوانند یا برای گوینده هزینه مازاد پرداخت کنند، گزینه جایگزین مناسبی است. متن شما در هر زمینه‌ای که باشد (تبلیغاتی، خدماتی، اطلاع‌رسانی و…) ربات آواخوان به خوبی آن‌را بیان می‌کند.