ارسال به بلک لیست آوانک

ارسال پیام صوتی به بلک لیست

ارسال پیام‌ صوتی به بلک لیست یکی از روش‌های عالی برای رساندن پیام به گوشی مخاطبانی است که پیامک‌های تبلیغاتی خود را مسدود کرده‌اند. برای ارسال پیام بلک لیست دو روش وجود دارد:

ارسال پیام صوتی به بلک لیست

1. ارسال پیام صوتی به خطوط بلک لیست با امکانات پنل پیامکی آموت

از آنجایی که بلک‌ لیست یکی از امکانات ارائه شده توسط اپراتورها برای بستن پیامک تبلیغاتی است، سامانه‌های ارسال پیامک مانند پیامک آموت، قابلیتی ارائه می‌کنند تا بتوان به لیست سیاه نیز پیامک فرستاد.

2. ارسال پیام‌ صوتی به لیست سیاه با آوانک

روش دوم این است که برای شما به‌جای تلاش برای ارسال پیامک به بلک‌ لیست، پیام‌صوتی بفرستید. (موضوع همین صفحه)

بلک‌لیست برای پیام‌صوتی محدودیتی ایجاد نمی‌کند و به همین دلیل شما می‌توانید به راحتی برنامه تبلیغاتی خود را بدون دغدغه و پیچ‌وتاب پیش ببرید.

ارسال پیام صوتی به لیست سیاه مخابرات هزینه مازاد دارد؟

خیر! از آنجایی که بلک‌لیست یک محدودیت اپراتوری فقط برای سیستم پیامک (SMS) است، شما می‌توانید به‌جای صرف هزینه بیشتر و دور زدن بلک‌لیست با پیامک، از ارسال پیامک صوتی به خطوط بلک‌ لیست استفاده کرده و در هزینه‌های تبلیغاتی خود صرفه‌جویی کنید.