ارسال پیام صوتی گروهی

ارسال پیام صوتی گروهی

ارسال پیام‌صوتی گروهی با لیست، دفترچه تلفن،اکسل و..

در پنل پیامک، ارسال پیام‌ صوتی گروهی با لیست، دفترچه تلفن، اکسل، نقشه و… انجام می‌شود. در واقع ارسال پیام‌ صوتی گروهی ، ویژگی‌ پایه‌ی مشترک بسیاری از امکانات پنل آوانک است. برای مثال، در قابلیت آوامپ شما می‌توانید از روی نقشه یک منطقه را انتخاب کرده و ارسال پیام‌ صوتی‌ گروهی داشته باشید.
هر ارسالی که بیشتر از یک شماره‌ی هدف داشته باشد، ارسال گروهی تلقی می‌شود.

ارسال گروهی پیام صوتی چه ویژگی‌هایی دارد؟

زمانی که شما پیام‌ صوتی را به گروهی از افراد می‌فرستید، یک گزارش از وضعیت ارسال نیاز دارید تا بتوانید در کمپین‌های بعدی عملکرد بهینه‌تر و بهتری داشته باشید. گزارش ارسال پیامک صوتی گروهی در پنل آوانک، مواردی در این زمینه در اختیار شما قرار می‌دهد:

نرخ موفقیت تماس (ASR)

ASR نشان می‌دهد که چه تعداد از تماس‌های شما جواب داده شده‌اند (پیام شما به گوش مخاطب رسیده است).

میانگین زمان گوش دادن(ACD)

ACD میانگین مدت زمان گوش‌داده شدن پیام شما توسط مخاطبانی که تماس را پاسخ داده‌اند، نشان می‌دهد.

نمودار اثربخشی

می‌توانید توسط این نمودار، وضعیت کلی موفقیت پیام‌‎ صوتی خود را بسنجید. نمودار اثر‌بخشی به شما نشان می‌دهد که کاربران تا چه ثانیه‌ای از پیام را گوش داده‌اند.

گزارش ارسال پیام به این 3 ویژگی ختم نمی‌شود و تمام جزئیات مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل را در اختیار شما می‌گذارد. پنل آوانک را با نسخه دمو تست کنید و این گزارش را ببینید.

ارسال گروهی پیام‌ صوتی از چه‌روش‌هایی قابل انجام است؟

در بخش‌های مختلف سامانه پیام‌صوتی آوانک و تحت عناوین مختلف، شما می‌توانید پیام‌ صوتی را به گروهی از افراد بفرستید. به عنوان مثال:

هر یک از این روش‌ها تحت عنوان یک قابلیت در سایت وجود دارند. به طور کلی، ارسال پیام صوتی گروهی ، یک ویژگی‌ در باطن دیگر ویژگی‌های آوانک است و از همه جا به آن دسترسی دارید.