نمودار اثربخشی پیام صوتی

مشاهده درصد توجه مشتریان به پیام‌صوتی با استفاده از نمودار اثربخشی پیام صوتی حرفه‌ای و دقیق آوانک.

نمودار اثربخشی کمپین پیام صوتی

ویژگی‌های نمودار اثربخشی پیام صوتی

فواید استفاده از نمودار اثربخشی

چرا مشاهده درصد توجه مشتریان به پیام‌صوتی اهمیت دارد؟

«اگر نتوانید یک چیز را به وضوح توضح دهید، پس هنوز آن‌را درک نکرده‌اید».این جمله معروف از آلبرت انیشتین به ما می‌فهماند که راز فهمیدن درست و غلط در انتخاب‌هایمان این است که بتوانیم به سادگی آن‌ها را توضیح دهیم. وقتی ما یک کمپین تبلیغاتی راه‌اندازی کنیم ولی نتوانیم به طور مشخص و واضح بگوییم که این کمپین روی چند نفر اثر مثبت داشته است پس قطعا نمی‌توانیم فکری به حال آینده خود برداریم. چون این کمپین مثل هندوانه در بسته است و هیچ معلوم نیست که نتیجه خوبی داشته باشد یا نتیجه بد.

نمودار اثربخشی پنل پیام صوتی

راز مشاهده درصد توجه مشتریان به پیام‌صوتی در اینجا مشخص می‌شود. با استفاده از نمودار اثربخشی به راحتی می‌توانیم کمپین‌های خوب و بد را باهم مقایسه کنیم و با عدد بگوییم که میزان تاثیر هرکدام از آن‌ها چقدر بوده است. اعداد هیچ وقت دروغ نمی‌گویند!