تماس امن

برقرای تماس بدون افتادن یا همان (Number Masking) یکی از کارآمدترین خدماتی است به صورت انحصاری توسط آوانک می‌شود و یک قدم بزرگ برای افزایش سطح امنیت و حفظ حریم خصوصی کاربران است. حریم خصوصی یک گزینه نیست که شرکتی داشته باشد و شرکتی دیگر نه؛ و نباید بهایی باشد که مشتریان برای دریافت خدمات می‌پردازند. حریم خصوصی خط قرمز افراد است.

ارسال پیام‌صوتی با تماس امن

اگر به حریم خصوصی کاربران خود اهمیت می‌دهید، تماس امنیتی بهترین راه برای ارتباط با آن‌هاست. در واقع با استفاه از قابلیت پنهان‌سازی شماره هیچ یک از کاربران هنگام برقراری تماس نمی‌توانند شماره یکدیگر را ببینند.

فواید ارسال پیام‌صوتی با تماس امن

چند مثال برای درک بهتر پنهان‌سازی شماره

1. فرض کنیم شما دارای یک تیم فروش هستید که به طور مستقیم با مشتریان شما در ارتباط هستند. گاهی ممکن است مشتری نیاز به برقراری تماس با آن‌ها داشته باشد و گاهی نیز آن‌ها با مشتری تماس می‌گیرند تا محصول خود را معرفی کنند یا قرار ملاقات تنظیم کنند؛ در این هنگام با استفاده از سیستم تماس امنیتی آوانک هیچ یک از دو طرف قادر به مشاهده شماره تلفن یکدیگر نیستند.

2. برخی از تاکسی‌‎های تلفنی هوشمند با استفاده از قابلیت برقراری تماس بدون افتادن شماره یک فضای امن برای تمام کاربران خود ایجاد کرده‌اند. راننده تاکسی و مسافر نمی‌توانند هنگام برقراری تماس شماره شخصی یکدیگر را ببینند و به این‌ترتیب جلوی بسیاری از مزاحمت‌ها گرفته می‌شود.

3. ممکن‌است شما یک سایت فروشگاهی داشته باشید و برای ثبت فاکتور، ارسال تبلیغات یا هرمورد دیگری نیاز به ارسال پیام‌صوتی برای کاربران خود داشته باشید؛ با استفاده از قابلیت برقراری تماس امن می‌توانید بدون افشای شماره برای کاربران خود پیام‌صوتی ارسال کنید.