ارسال پیام‌ صوتی سریالی

ارسال سریالی پیام صوتی

ارسال پیام صوتی سریالی یکی دیگر از قابلیت‌های آوانک است که توسط آن می‌توانید تعدادی پیام را به‌ صورت سریالی و با فواصل منظم برای مخاطبین خود ارسال کنید.

ارسال سریالی پیام صوتی چیست؟

تصور کنید می‌خواهید مطلبی را به مشتری خود انتقال دهید که مقدارش خیلی بیشتر از آن است که با یک پیام صوتی بتوانید آن را بیان کنید، یا می‌خواهید برای مشتری‌تان پیامی با هدف یادآوری ارسال کنید که قرار است هر ماه با کمی تغییر تکرار شود. 

ارسال پیام صوتی سریالی برای شما بهترین گزینه رفع چنین نیازی است. با ارسال سریالی می‌توانید هر تعداد پیام که  می‌خواهید به‌ترتیب مشخص کنید و فاصله‌ی ارسال‌ها را نیز مشخص کنید تا سامانه آوانک به‌صورت خودکار آن‌ها را سر موعد مقرر ارسال نماید.

ارسال سریالی پیام صوتی
ارسال سریالیی

کاربردهای ارسال سریالی آوانک

آن دسته از کاربرانی که در آوانک از این ویژگی استفاده می‌کنند بیشتر جزو اهالی بیمه هستند که برای یادآوری سررسید اقساط به مشتریان خود اقدام به ارسال پیام صوتی سریالی می‌نمایند. اما این مسئله جلوی خلاقیت سایر کاربران آوانک را نمی‌گیرد.

به‌عنوان مثال شما می‌توانید از این ویژگی برای ارسال ۱۲ پیامک صوتی سریالی ماهانه طی یک سال کاری استفاده کنید. یک محتوای منسجم و جذاب برای ارائه تهیه می‌کنید و با گذر هر ماه بخشی از آن را به گوش کاربر می‌رسانید. 

از آن‌جایی که پیام‌های صوتی سریالی ارسال می‌شوند می‌توانید به کل محتوای خود شکل داستانی زیبایی بدهید و در کنار آن اطلاعاتی در رابطه با فروش فصلی یا محصولات و خدمات جدید ارائه دهید.